วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

ลูกใต้ใบวิธีทำ : นำลูกใต้ใบทั้ง 5 กับต้นไมยราบทั้ง 5 มาต้ม กินต่างน้ำ (ทั้ง 5 หมายถึง ราก, ต้นไม้, ใบ, ดอก และผล)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น